Schrijfhulp Academisch Nederlands
Gerealiseerd door het Instituut voor Levende Talen

januari 2019

Vergeleken met de eerste versie van de Schrijfhulp, zijn dit de belangrijkste aanpassingen:

 • De lay-out, uiteraard, en het feit dat alle mogelijke opties voor controle nu ook meteen getoond worden. De volgorde van deze controles is nog altijd vrij te kiezen.
 • Om de goede en snelle werking van de toepassing te garanderen, is de lengte van de verwerkte teksten beperkt tot 15000 karakters, of ongeveer 4 pagina's doorlopende tekst. Het gaat dan ook om een toepassing die de gebruiker moet helpen tijdens zijn/haar schrijfproces.
 • Zoals bij de vorige versie kan de lay-out van de oorspronkelijke tekst (op de alinea-aanduidingen of returns na) niet bewaard blijven.
 • Bij elke controle wordt duidelijk aangegeven als de tekst verwerkt is met een melding Tekst verwerkt in een groen balkje boven het tekstvak.
 • Bij de Vaak terugkerende patronen worden woordcombinaties van twee woorden met vaak voorkomende woorden (lidwoorden, persoonlijke voornaamwoorden ...) niet meer getoond.
 • Bij de Spellingchecker worden fouten en suggesties onafhankelijk van elkaar berekend: de fouten worden als eerste gemarkeerd terwijl het algoritme nog bezig is om suggesties voor de fouten te berekenen.
  We naderen stilaan het miljoen woordvormen, met de mogelijkheid om ook de schrijfwijze van woorden die niet in onze lijst voorkomen te analyseren.
 • Bij Aaneenschrijven of niet? checken we nu ook de samenstellingen. Vaak worden samenstellingen in het Nederlands immers los van elkaar geschreven onder invloed van het Engels. Dit algoritme maakt zeker nog fouten: het is dus nodig om de suggesties kritisch te beoordelen.
 • Bij Tekst verrijken volstaat het om dubbel te klikken op een woord in de tekst om het lemma (de noemvorm van het woord) in het zoekveld te kopiĆ«ren. Onnodig dus om het woord over te tikken.
 • Omwille van auteursrechten kunnen we geen Woordcombinaties meer tonen voor niet KU Leuven gebruikers.
 • Voor de KU Leuven gebruikers: de Help-functie "Ik ben mijn tekst kwijt." is niet meer voorzien omwille van de volumes aan teksten die we moeten bijhouden en de nieuwe privacywetgeving. Kopieer dus regelmatig je tekst met de gemaakte aanpassingen voor het geval het internet zou uitvallen of de browsersessie zou aflopen!
  Wij bewaren enkel de spellingsfouten en de zinnen die gemarkeerd worden bij Aaneenschrijven of niet?. Dit om onze algoritmes te kunnen optimaliseren.
 • Elk van de onderdelen van de Schrijfhulp is nu een API, een stukje code dat bv. ook in andere toepassingen ingepast kan worden. Klik hier voor meer info.

naar de Schrijfhulp