Schrijfhulp Academisch Nederlands
Gerealiseerd door het Instituut voor Levende Talen

FAQ

Moet ik bijkomende software installeren?

Nee, de Schrijfhulp is een webtoepassing die in principe feilloos werkt op de recente versies van alle courante browsers.

Welke gegevens worden bijgehouden?

Om onze toepassing te kunnen verbeteren houden we het volgende bij:

  • De gemarkeerde woorden bij Spelling/Spellchecker UK-US
  • De zin met gemarkeerde woorden bij Aaneenschrijven of niet?
Wij registreren ook welke items van de toepassing aangeklikt worden.

Cookies? Google Analytics?

Nee, wij plaatsen geen cookies op je computer en gebruiken Google Analytics niet.

Wordt mijn tekst voor verder onderzoek gebruikt?

Nee, voorlopig niet. Indien we dit in de toekomst zouden doen, bv. voor algemeen didactisch en wetenschappelijk onderzoek, dan zal dit pas gebeuren na voorafgaande kennisgeving.

Bewaart de Schrijfhulp een back-up van mijn tekst?

Nee. Dit betekent ook dat als de internetverbinding verbroken wordt, je je tekst kwijt bent. Kopieer daarom regelmatig je laatste versie naar je tekstverwerker. Zo vermijd je het om een deel van je werk te verliezen.

Wordt de Schrijfhulp verder ontwikkeld?

Ja. Wij vullen onze data regelmatig aan. Verder proberen we onze regels te verfijnen en nog meer te halen uit de parser (automatische zinsanalyse) die we gebruiken. En we testen de mogelijkheden geboden door n-grams en neurale netwerken.

Waar kan ik met mijn suggesties voor de Schrijfhulp terecht?

Je kan een mail sturen naar info@schrijfhulp.be.


naar de Schrijfhulp